kas-ekimi – Master-Aesthetic
OK
MA

Kaş Ekimi Nedir?

Tıbbi nedenlerle veya yanlış alınma sonucu kaşı azalanlarda, ince kaş yapısı olanlarda ve kaş şeklinden memnun olmayanlarda kaş ekimi yapılabilir.

  • Seyrelmiş ya da dökülmüş kaşları kozmetikler ya da ilaç tedavileri ile yeniden çıkartmak ne yazık ki mümkün değildir.
  • Kaş dökülmesinin önlenmesinde kaş ekimi (nakli) dışında kalıcı bir alternatifi yoktur.
  • Kadın ve erkek gözetmeksizin yapılan bu işlemde sorunun çözümü kalıcı olarak sağlanır. Ömür boyu kaş kılları uzamaya devam ederler ve kendi kaşlarınızdan bir farkları yoktur.HQ-Graft FUE kaş ekiminde ise saç kökleri başın arka kısmından bir kesi ya da dikiş olmadan tek tek alınırlar. İşlem sonrasında devamlılığı olan bir iz kalmaz.HQ-Graft FUE kaş ve kirpik ekiminde saç kökleri kullanılır. Başın arka kısmında, iki kulak arasında kalan, enseye yakın bölgeden alınırlar. Bu bölgede özellikle tek telli, narin saç kökleri bulunmaktadır, tek telli saç kökleri de doğal kaş ve kirpik ekimi sonucu için gereklidir.

HQ-Graft FUE Yöntemi ile kaş ve kirpik ekiminde nelere dikkat edilmelidir?

  • Kaş ekimi saç ekimine göre çok daha fazla titizlik ve dikkat gerektirir. Yapılacak ilk iş bu işi yapmaya yetkin, deneyimli profesyonel bir merkezin seçilmesidir.
  • Kaşlar birçok açıdan saçlardan farklıdır. Kaş kılları saça göre deriye çok daha yatık açıyla çıkarlar. Yönleri ise buruna yakın iç kesimlerde daha dik, sonuna doğru yatay seyreder. Ayrıca kaşlar genellikle tek telli köklerden oluşur.
  • Kaş ekiminde özellikle tek telli saç köklerinin seçilmesi gerekir. HQ-Graft FUE kaş ekimi ile bu mümkündür.
  • Alınan tek telli saç kökleri, iz kalmaması için deride titizlikle açılan mikro kanalların içine yerleştirilir. Kanallar açılırken daha önceden belirlenen kaş şekline sadık kalınır. Mevcut kaşların yönlerine, deriden çıkış açılarına özellikle dikkat edilmelidir. Böylece sonuç çevrenin fark edemeyeceği doğallıkta olur.
  • Operasyon öncesi yapılan görüşmede kaş ekimi yapılacak kişi ile birlikte yeni oluşturulacak kaşın şekline karar verilir. Kaş ekimi işlemi lokal anestezi ile yapılır. İşlem öncesi hazırlıklar tamamlanarak kaşların ve kirpiklerin alınacağı ve ekim yapılacak bölgeye lokal anestezi uygulanır. Kişi uyanıktır. 1-2 saat sürer ve işlemden hemen sonra günlük yaşama dönmek mümkündür.
  • Banyo kısıtlaması yoktur. İşlem sonrasında birkaç gün süren kızarıklık ve kabuklanma olur. Ekim yapılan bölge 5-7 gün içinde iyileşir.

Sık Sorulan Sorular

Kaşların incelmesine neden olan nedir?
Kaşlarınızı kaybetmenize neden olacak birçok şey var. Onları koparma, hipotiroidi, alopesi areata ve yaşlanma.

Kaş ekimi kaş kalınlaştırmak amacıyla yapılabilir mi?
Kaş ekimi sadece kaş seyrelmesi ya da dökülmesi yaşayan kişilerde yapılmaz. Kaşlarını ince bulan, şeklini değiştirmek isteyen kişilerde kaş ekimi ile kaş kalınlaştırmak mümkündür. Kalıcı makyaj kaş ekiminin alternatifi değildir çünkü doğal görünmez. Kaş ekimi sonucu ise tamamen doğaldır.

Kaş ekimi nedir?
Kaş Ekimi, kaş restorasyonu için en gelişmiş şeklidir. Kaşlarınızı kalıcı olarak restore etme veya yeniden şekillendirme şeklidir. Kıl köklerinin ense bölgesinin arkasından alındıktan sonra kaş bölgesine yeniden şekillendirilmesi ve güçlendirilmesi için kalıcı kıllar oluşturmak üzere implante edilmesini içeren ileri bir prosedürdür.

Kaş ekimi yapma kararı nasıl verilir? 
Kaşların nakli kararını veren kişinin isteği üzerine alınır. Kişi bu işlemi yapmaya karar verir. Bu alandaki uzmanlarla görüşerek bu başvuruyu yapabilirler.

Kaş ekimi bir seansta bitiyor mu? 
Kaş ekimi, saç köklerinin alınması, kanalların açılması ve saç köklerinin açılan kanallara iletilmesi ile tamamlanır. Bu işlemler yaklaşık 5-6 saat içinde tamamlanır. Özel bir durum yoksa, kaş nakli bir seansta biter.

Kaş ekiminde hangi yöntem kullanılıyor? 
Kaşların nakli için FUE tekniği ile kaş ekimi tercih edilir. FUE tekniği kullanılacak, herhangi bir iz bırakacak, deride iz bırakacak mı? Kaşlardaki FUE tekniği ile saç kökleri ayrı ayrı alınır, bu nedenle iz yoktur. Bu nedenle, kaş ekiminde FUE tekniği daha çok tercih edilir. Saçlar kazınmış olsa bile hiçbir iz yoktur.

Kaş ekimi için kıllar nereden alınır?
Genel olarak, kaş nakli için kıllar, başın arkasından veya boynun en üstünden alınır (toplanır). Bu, donör bölge olarak adlandırılır. Buradaki saçların aşılamadan önce tıraş edilmesi gerekir. Tıraş işlemi işlemden hemen önce ofiste yapılır. Çoğu kadın, traş bölgesini yeterli uzunluğa sahipse saçlarıyla kolayca kapatabilir.

Kökler başın arkasından başka bir bölgeden alınabilir mi? 
Nakli için kullanılacak saç kökleri yumuşak ve ince olmalıdır. Bu özelliklere sahip bölge başın en arka kısmıdır. Çünkü bu bölgedeki kıllar kaşlara uyumludur. Saç kökleri nakli sırasında buradan çıkarılır. Saç, vücudun diğer kısımları nakil için uygun değildir, çünkü sert ve kalın olurlar ve zamanla dökülürler. Ekili, doğal bir görünüm elde edilemez. Kaşlar sertleşecek ve kalınlaşacaktır.

Kaş şekli nasıl belirlenir? 
Doktorunuz ve siz, kaş şeklinizin nasıl olacağına karar vereceksiniz. Yeni kaş şekliniz, yüzünüzün anatomik şekline göre belirlenir. Herkesin farklı bir kaş şekli vardır.

Saçın alındığı bölgede herhangi bir kel nokta olabilir mi?
Hayır. Her 3 veya 4. saçın her biri donör bölgeden alınır. Yoğunluktaki bu kadar küçük bir azalma, saçlar çok kısa kesilse bile algılanamaz.

Kaş ekimi için kaç tane kıl veya foliküle ihtiyacım olacak?
Yara izlerinde rötuş yapmak için, bazen kaşın sürekliliğini sağlamak için gerekli olan bir düzine kadar aşılama yeterlidir. Bununla birlikte, ciltle yeniden şekillendirilen kaşlarda, kaş başına 50 ila 250 greft ekilebilinir. Gereken greftlerin (foliküllerin) şekli şekil, istenen hacim ve mevcut yoğunluğa bağlı olacaktır.

Ekilecek greftlerin sıklığı nedir? 
Kaşlardaki kıl foliküllerinin yoğunluğu belli bir miktardır. Bu nedenle, nakil prosedürü sırasında cm2'ye, kaşların yoğunluğunu belirli bir miktarda yoğunlaştırmak için ortalama 60 folikül yerleştirilebilir. Eğer kişi daha yoğun bir kaş formu talep ederse, daha sonra bir sıkma işlemi gerçekleştirilebilir. En az 1 yıl geçmelidir.

Kaş ekimi ne kadar sürer?
Genel olarak kaş naklinin tamamlanması yaklaşık 5 ila 6 saat sürer Bu sürenin yaklaşık yarısı folikülleri hasat ediyor, diğer yarısı folikülleri implante ediyor. 500 folikülü geçen daha büyük aşılama vakalarında biraz daha fazla zaman alabilir.

Kaş ekimi ağrılı mıdır?
Kaş nakli sırasında lokal anestezi uygulandığı için ağrısız olduğu söylenebilir.

Kaş ekiminden sonra yüzümde herhangi bir yara izi kalırmı?
Bu uygulama sırasında FUE tekniği kullanıldığından hiçbir bölgede yara izi kalmaz. Ancak kaşların nakli deneyim gerektiren bir uygulamadır.

Kaş ekimimden sonra ne ilk günlerde ne olur?
En iyisi, onları doldurmanız veya üzerine çizmeniz gerekmeyecek olmasıdır. Kaş ekiminizden sonra şişlik, kaşıntı ve hafif kanamalar çok yaygındır. Bu semptomlar 4 ila 5 gün içerisinde azalır.

Kaş ekimimden sonra kaşlarım ne zaman uzamaya başlar?
Birkaç ay sonra kısa bir süre sonra yeni kaşlarınız uzamaya başlar.

Nakledilen kaşlar, ileride boyanabilir mi? 
Evet, iyileşme süresinden sonra boyanabilirler.

Düz kaşlar için bir yapı verebilir misiniz? 
FUE tekniği ile istenen yapı kaşlara eklenebilir.

Nakledildikten sonra bir kaş piercing yapılabilir mi? 
Evet, iyileşme döneminden sonra yapılabilir.

Kaş ekiminde enfeksiyon riski nedir? 
İşlem steril bir ortamda gerçekleştirilir. İşlemden sonra hijyen kurallarına uyulması durumunda enfeksiyon olmaz.

Kaş konturunun izlerini kapatılabilir mi? 
Evet, kontur izleri kaş ekimi ile kapatılabilir.

Sonra kaşlar kısaltılmalı mı? 
Kaşlar nakil sonrası 7-8 ay sonra gerçek yapısına ulaşır. Sadece kafadaki saçlar gibi kaşlarda da büyüyeceğinden, kaşları belirli aralıklarla kısaltmak gerekir.

Sonuçlar doğal olacak mı? 
Kaş ekimi kaş nakli uzmanı bir ekip tarafından yapıldığı takdirde gayet doğal sonuç alınır.

Kaşlar işlemden ne kadar zaman sonra uzamaya başlar? 
Kaşların uzatılması, nakli 3 ay sonra başlar.

Kaşlar doğal formlarına ne zaman ulaşır? 
Kaşlar, nakli yaklaşık 1 yıl içinde doğal forma ulaşmaya başlar.

Kaş ekimi sonucu kalıcı mıdır?
Kaş ekimi sonrasında çıkan kıllar kalıcıdır. Kaşlar 3 ayın sonunda çıkmaya başlar ve ekilen tüm bölgedeki iyileşmeyi görmek için 6 - 8 ay beklenmesi gerekir.


WhatsApp chat